Sanat ve Hareket AtölyeleriDrama:

Okul öncesi dönemde drama derslerinde amacımız;

Çocukların bir birey olarak kendisi ile ilgili bir algı geliştirmesi ve sürdürmesi; kendilik algısı kazanması.

Çocukların iletişim becerilerini gelişmesi,

Çocukların duygu ve düşüncelerini ses, sözcük ve hareketlerle ifade edebilmeyi öğrenmesi,

Çocukların temel kavramlardan başlayarak birçok kavramı eğitici bedeninde hissederek, yaşantısal olarak çalışması.