Felsefe ve Düşünme BecerileriFelsefe:

Çocukların araştırıcı, sorgulayıcı, eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, ancak erken yaşlar itibari ile özgürce düşünme, sorgulama, düşündüklerini dile getirme, eleştirme fırsatı edinmeleri ile mümkün olmaktadır. Biz de bu sebeple tüm eğitim süreç ve etkinliklerimizi bu temel üzerine yerleştirmekteyiz. Her ay belirlediğimiz konuları ve resim, müzik, sohbet gibi etkinliklerimizi sorgulama sorularımız ışığında incelemek ve irdelemekteyiz. Burada hedef ve amacımız öğrencilerimizi her ay düşünmeye sevk etmek ve birden fazla çözüm yolu olduğunu hissettirerek felsefenin temellerini atmış olmaktır.

Düşünme Becerileri:

Dikkat, görsel algı ve düşünme becerileri etkinliklerinde çocukların okuma yazma öğrenimi için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İlkokula başlayan öğrenciler birçok karmaşık şekiller dizisi olan yazılarla, düşünme becerisi gerektiren sosyal bilgiler, matematik ve Türkçe dersleriyle de bu dönemde tanışmaktadırlar. Çocukların bunlarla başa çıkabilmesi için erken dönemde geliştirilmesi gereken bir dizi beceri vardır. Bu beceriler; problem çözme, planlama, sınıflama, ilişki kurma, analiz etme, bellek, görsel ve işitsel algı olarak örneklendirilebilir. Ayrıca faaliyetler sırasında kendini çevredeki uyaranlardan soyutlayarak o anki amaçları doğrultusunda çalışmayı öğrenmesi de ( dikkat ve odaklanma) gerekmektedir. Bu sebepler doğrultusunda ‘düşünme becerileri’ adı altında, her yaş grubu için düşünme becerileri ve dikkat etkinliklerine haftada en az 2-3 ders saati eğitim programımızda yer verilmektedir.