Bütünsel Eğitim AnlayışıUygulanan ölçme-değerlendirme programlarımız ile öğrencilerimizin gelişimlerini gözlemekte takip etmekte ve bu veriler ışığında bütünsel eğitim ve değerlendirme anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hedefimiz, öğrencilerin bireysel ilgi, yetenek ve gelişim yönlerini tespit etmek, okul içi eğitim programlarını bu doğrultuda düzenlemek ve velilerimize bilimsel ölçütlere dayalı geri bildirimler sunmaktır.

Ölçme-değerlendirmede bütünsel bir yaklaşım ile, öğrenciler, öğretmenler ve akademik programları değerlendirerek, sürekli öğrenen ve gelişen bir sistemi gerçekleştirmekteyiz.